شایان صنعت شرق

اجرای پوشش های نچسب

.

محققین در سال 1932 بیان کردند که لایه ی آلومینای ایجاد شده از دو اکسید مجزا تشکیل شده است که به طور مختصر در زیر آورده شده اند.

لایه آندی سد شونده

لایه آندی سد شونده، لایه داخلی نازک، متراکم، فشرده و دی الکتریک است. الکترولیت های مورد استفاده در تشکیل این لایه اسید بوریک ، آمونیوم بورات ، آمونیوم تارتارات ومحلول های آبی فسفات ، مانند محلول تترابورات در اتیلن گلیکول ، پرکلریک اسید با اتانول و الکترولیت های آلی مانند اسید سیتریک، اسید مالیک ، اسید سوکسینیک و اسید گلیکول هستند.

لایه اکسیدی متخلخل

لایه اکسیدی متخلخل در الکترولیت های اسیدی قوی مانند محلول های اسید سولفوریک ، اسید اگزالیک، اسید فسفریک و اسیدهای آلی با نمک سزیم یا مخلوط اسید اگزالیک ، تنگستات سدیم، فسفریک و اسیدهای هیپو فسفو نیز تشکیل می شود.

ساختار کریستالی لایه اکسیدی

آلومیناهای آندی گزارش شده در تحقیقات محققان حاکی از آن است که هر دو ساختار کریرستالی و آمورف مشاهده شده است. اکثر آلومیناهای آندی یک ساختار آمورف با نظم بلوری کوتاه دامنه دارند که به جهت گیری چهاروجهی و هشت وجهی یون های آلومینیوم مربوط می شود‌. بر اساس دیدگاه حاضر، اکسیدهای آلومینیوم به صورت واحدهای مولکولی Al4O6 با آرایش فشرده قرار می گیرند. ورقه های این مجموعه به صورت مناسبی در مکان های هشت وجهی و چهاروجهی توسط یون آلومینیوم روی هم انباشته می‌شوند. فیلم های آلومینای آمورف در بیشتر الکترولیت های اسیدی تشکیل می‌شود، به جز مواردی که در اسید کرومیک آندایز می‌شوند و دارای مقدار کمی از آلومینای گاما خواهد بود. براساس تحقیقات و آزمایشات کوبایاشی و شیمیزو لایه های آندایز شده در دمای بالا عموما دارای کریستال‌های با آلومینا با فاز گاما و اندازه کریستالیت 0.2 نانومتر می باشند.

لایه اکسید آلومینیوم آندی، آمورف یا آمورف همراه با شکل های کریستالی گاما آلومینا است. مشاهدات اخیر نشانگر آن است که در فیلم آندی، کریستال آلومینیوم وجود ندارد و کریستالیزه شدن آلومینیوم بعلت القای تشعشع باریکه الکترونی نمونه در میکروسکوپ الکترونی روبشی یا کریستالیزه شدن در لایه داخلی عاری از انیون دیواره های سلول است. مقدار کریستالیزه شدن فیلم آندایز شده در الکترولیت های مختلف با افزایش بار انیون های نفوذی و H2O/OH درفیلم کاهش می یابد. مقدار کریستالیزه شدن در الکترولیت های مختلف به ترتیب زیر افزایش می یابد.

H2SO4<C2H2O4<H3PO4<H2CrO4

ارتباط با ما

واحد فنی و مشاوره : 09152504070

051-37643558شماره تماس :  

info @ teflonco . irایمیل : 

دفتر مرکزی : مشهد بین چهارراه خیام و سه راه فلسطین بین دستغیب 12و14

شایان صنعت شرق

شرکت شایان صنعت در سال 1376 با هدف اجرای پوشش های نچسب با کيفيت جهت لوازم مصرفی داخل کشور با بهره گيریاز کليه استانداردهای مرتبط داخلی و بين المللی با استفاده از بهترين مواد اوليه اروپايی مانند P.T.F.E، پودر رنگ و ... تاسيس گردید

  • صنعتی
  • خودروسازی
  • صنایع غذایی

راه های تماس با شرکت

واحد بازرگانی : 09152504070

واحد فنی : 09155021364

051-37643558تلفن :  

info @ teflonco . irایمیل : 

دفتر مرکزی : بین چهارراه خیام و سه راه فلسطین بین دستغیب 12و14

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری