آلیاژ های آلومینیومی که دارای سیلیکون بالایی هستند، باتوجه به انحلال پذیر نبودن در زمینه آلومینیومی، آنودایز این آلیاژهای ریختگی به سختی انجام می شوند و قطعات ریختگی برای این آلیاژ های آلومینیوم پس از به رنگ قهوه ای یا دوده ای می شوند.کیفیت   در قطعات ریختگی هم به ترکیب شیمیایی مذاب ریختگی و هم فرایند انجام ریختگی بستگی دارد به عنوان مثال در ریخته گری تحت فشار یا همان دای کست ، اگر فشار اعمال در فرایند تولید و ریخته گری مناسب نباشد، برای حالتی که آلیاژ آلومینیوم سیلیکون مورد بحث باشد، فاز سیلیکون به صورت مناطق نوک تیز و خوشه ای در زمینه آلومینیوم پخش می شود که این باعث تفاوت در نحوه  و به عبارتی تغییر در خواص نهایی پوشش اعمالی و ظاهر آن می گردد.

از جمله پروژه های بزرگ که در زمینه ی  قطعات دای کستی انحام داده است می توان به آنودایزینگ سخت پروفیل های ریختگی به طول 6 متر اشاره کرد که در آن با تغییر پارامترهای موثر آنودایزینگ موفق به ایجاد پوشش آنودایز سخت یکنواخت در سطح پروفیل شدیم.   واقع در حومه ی کرج با تیمی مجرب و متخصص آماده ی ارائه ی  آلومینیوم برای تمامی آلیاژ ها می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و ارائه ی مشاوره